Missie en Visie - Waar staan we voor

In onze groepspraktijk willen we garant staan voor een deskundige zorg.

Hiervoor baseren we ons op wetenschappelijke richtlijnen, gebundeld met ervaring  en overleg tussen de zorgverleners, waarbij we ons beleid afstemmen op de persoonlijke noden van de patiënt.

We willen onze patiënten integrale zorg aanbieden, zowel lichamelijk als psychosociaal, rekening houdend met de familiale en persoonlijke context, om als partners, in wederzijds vertrouwen te werken aan uw gezondheid.

Centraal staan voor ons een goede toegankelijkheid, een betrokken ondersteunende  hulpverlening en nauwe samenwerking met andere disciplines.

We zijn een krachtig en dynamisch team dat blijft bijscholen en vernieuwen en waar ieders talenten maximaal ingezet worden.

We streven naar een open en eenduidige communicatie, een correcte opvolging en een nauwgezette begeleiding.

Op deze manier beogen we een zo groot mogelijke zorgkwaliteit.

Huisartsenpraktijk de Ring

Paul van Roosbroecklaan 31
2220 Heist op den Berg
Plan je route

015 /24 10 55

Maak een afspraak